Goed nieuws!

Hoogstwaarschijnlijk heb je je safaripak al uit de mottenballen gehaald, ingesprietst met verse Deet en liep je al warm voor de RHINO AID op 14 oktober. Hold your horses.

Niet alleen de plannen van onze Alliance for Precious Biospheres groeien groter, ook de bijval uit de branche weelt tierig. We krijgen nu al het gevoel dat ons streven om NGO’s in de natuurbescherming te verbinden en meer samen op te laten trekken op het juiste moment komt. Het aantal betrokken partijen groeide in een paar vakantieweken van 12 naar 32.

Het Comité van Aanbeveling is eveneens miraculeus tot wasdom gekomen. Naast Prinses Irene hebben de eminente heren Prof. Frans de Waal, Prof. Herbert Prins en de schrijver Jaap Scholten beloofd ons bij te staan en deuren te openen.

Het lukt hen echter geen van allen op 14 oktober in vol ornaat de daktuin van Circl aan het Gustav Mahlerplein te beklimmen. Te kort dag en drie van de vier zijn te ver weg. We zoeken nu naar een geschikt moment in het voorjaar van 2018 om alsnog samen te gaan jagen op het dak van het Circulaire Paviljoen. Niet op Rhino’s, maar op hun veilige toekomst. Najagen heet dat dan.

De RHINOWEEK zelf gaan onverdroten door en daar zullen we je op hele korte termijn meer over vertellen.