Onze visie

In ons universum is alles met elkaar verbonden. Eén groot natuurlijk web. De mens maakt deel uit van dit complexe en intelligente web. We leven in de natuur, maar stellen ons er vaak boven. We zijn vergeten dat mens en natuur één zijn en dat wat we de natuur aan doen, we onszelf aandoen. We ademen lucht, drinken water, eten voedsel dat de natuur ons geeft en de essentie van ons leven is verstrengeld met alles wat leeft op aarde. Gezonde en veerkrachtige biosferen zijn een absolute voorwaarde voor een gezonde en veerkrachtige mensheid en om essentieel te evolueren, in zowel de fysieke als de spirituele dimensies van het leven.

Onze missie

Een mooi gedachtegoed maar hoe geven wij dit inhoud? Het is onze missie bewustwording te creëren van de intense verbondenheid tussen mens en natuur en zo de drang aan te wakkeren om te zorgen voor de natuurlijke wereld waarin we leven. We willen mensen en organisaties die actief zijn in de bescherming en het behoud van kostbare en vaak kwetsbare natuur inspireren en verbinden.

De 'Alliance for Precious Biospheres' is een niet-gouvernementele, non-profit en faciliterend platform voor NGO’s en particuliere initiatieven voor natuurbehoud. Flora & Fauna. Uit eigen ervaring zien wij dat het goede werk van de vele vaak doortastende initiatieven voelt als die ene druppel op de gloeiende plaat. Stel dat al deze initiatieven met elkaar verbonden kunnen worden zodat er meer synergie ontstaat. De impact van al het werk zal op deze manier veel groter worden. Dat is nodig is om daadwerkelijk het verschil te kunnen maken. Niet alleen de initiatiefnemers achter deze stichting, maar ook pioniers uit de natuurbescherming herkennen de behoefte en scharen zich achter deze gedachte.

Onze strategie

Met deze visie en missie als uitgangspunt zijn wij een 'format' aan het creëren. Eén die uitnodigt tot verbondenheid, inspiratie, delen, groei en alles wordt holistisch aangevlogen. Per 'biosphere' of thema organiseren wij in een korte tijdspanne – vaak een week –  bewustwording door bijeenkomsten voor betrokkenen, NGO’s en het publiek. Denk aan beurzen, een tentoonstelling, symposia of actiegerichte manifestaties. Soms besloten bijeenkomsten zodat NGO’s kennis en kunde kunnen delen en daarna samen aandacht en fondsen kunnen werven. Kortom, de krachten verenigen met allemaal dezelfde, universele, mens-natuurvisie in gedachten.
Dit jaar trappen we af met de RHINOWEEK. De neushoorns zijn een zogenaamde 'key species' en spelen een belangrijke sleutelrol in hun ecosysteem. Ze zijn al meer dan 60 miljoen jaar op aarde en de mens (pas 200.000 jaar present) blijkt in staat in een paar generaties het aantal neushoorns te decimeren. Als we niets ondernemen is de neushoorn over 20 jaar uitgestorven. Actie noodzakelijk!
Bekijk de agenda van de RHINOWEEK en bedenk hoe jij op één of andere manier een bijdrage kunt leveren. Dat gaat lang niet altijd om geld!

ONS TEAM

RAAD VAN ADVIES

We zijn erg verheugd dat deze bijzondere mensen die al decennialang de natuur bestuderen en omarmen, onze plannen toejuichen en waar mogelijk ondersteunen.

Prof. Dr. Frans M. de Waal

“De intuïtieve verbondenheid die kinderen ervaren met dieren is van onschatbare waarde”

Prof. Dr. Herbert H.T. Prins

“Geen natuur, geen leven”

Hare Koninklijke Hoogheid prinses Irene der Nederlanden

“De toekomst hangt af van herstel van onze diepere verbondenheid met de natuur”

Jaap Scholten

“Koester wat er is”

Prof. Dr. Paul R. Ehrlich

“Een van de grootste behoeften van de mens is een massale internationale inspanning om de vernietiging van de biodiversiteit te voorkomen. Het behoud van de populaties en soorten die ons waardevolle ecosysteem levert, zal de kans op een ineenstorting van de beschaving verminderen. Met elkaar moeten we dat doel bereiken”

Dr. Fritjof Capra

“Het behoud van onze natuur is een alles overschrijdende taak en houdt geen rekening met ras, cultuur of klasse. De Aarde is het huis van iedereen, en 
het creëren van een duurzame wereld voor onze kinderen en voor toekomstige generaties
is is onze gemeenschappelijke taak”

Patricio Ndadzela

“Wat goed is voor de natuur van de wilde dieren is ook goed voor de mens. De natuur kan tevens, mits goed behandeld, ook van financiële waarde zijn voor de sociaal economische ontwikkeling van het land en haar inwoners. ”

GEEF JE GEZICHT AAN DE NATUUR

Doe jij mee aan onze challenge?!

We hebben stemmen nodig ... stemmen van mensen die bereid zijn om op te komen voor de natuur  ... om te luisteren naar wat er wordt verteld ... naar het goede en het slechte nieuws. Het behoud van onze natuur is een zorg van ons allemaal.

Kom dus naar de RhinoWeek en geef je gezicht aan de natuur door mij, Marie-Claire Greve, een fotoportret van je te laten maken. We spreken af dat jij het digitale portret krijgt als je akkoord gaat om ons dit portret te laten gebruiken op onze website en in andere vormen van communicatie. We vragen je tevens om na te denken over een statement over de natuur, een quote, welke als bijschrift bij je portret wordt gepubliceerd.

MIKE MUIZEBELT

De neushoorn beschermen is niet iets waar wij voor mógen kiezen, het is onze morele plicht aan de natuur!

ERIK KAPERS

Om de neushoorn te redden moeten we nu in actie komen. Vóórdat het te laat is!

TACO VAN DER MAST

Laten we er met elkaar voor zorgen dat de komst van de mensheid niet het einde van diersoorten betekent die al zo veel langer bestaan.

TOM WILDENBURG

Alle kleine beetjes helpen door samen te werken!

ROBERT POLET

Pas wanneer je een moederneushoorn en haar kalf aanschouwt, besef je dat zij ook één van ons is. We moeten ze redden!

MARIJN MULLER

De natuur is het verleden, het heden en de toekomst.

MARIA ALIKAHANOVA

Niemand anders dan een neushoorn zelf heeft een neushoorn nodig!

WILLEM GERRITSEN

Wij zijn allemaal neushoorns!

EVA VAN DER GRAAF

Wij zijn één #thelionking

BART HOUX

We willen onze kleinkinderen later kunnen vertellen hoe we de neushoorn hebben behouden… niet waarom we ze zijn verloren

LIES DUTSCHER

Ik geef de natuur graag door aan mijn kinderen…

ROBERT NIESSEN

De natuur, dat ben ik. Dat zijn wij ...

LUIGI COMITO

Doe wat voor de natuur
(7 jaar)

FLOOR VAN WIETMARSCHEN

Ik heb de zorg voor je en ik zorg dat anderen het ook doen
(8 jaar)

HERMAN VAN WIETMARSCHEN

Verbinding, Kracht, Liefde …

VINCENT MOCK

Als we niet in staat zijn het laatst overgebleven megafauna te redden, dan gaan we het zelf ook niet redden

BART KRAAK

+ Dodo + Rhino + Homo + Mundo

PIEN DE RONDE

Respecteer de natuur!

VINCENT THIESSCHIJN

Geen natuur, geen (innerlijke) rust

DAAN LAMERIS

Natuur geeft mij rust en inspiratie

TIMIN MAHAJAN

We leven allemaal en gaan weer dood. Wil jij zo’n grote zonde met je meedragen?

ISABEL DENKERS

Op een dag zei de ene neushoorn tegen de andere: ‘Wat is natuur?’ Waarop de andere zei: ‘Voor ons?’ Hopelijk nog lang…!

YOLANDA DE GOEDE

De neushoorn… Zo mooi! Zo imposant! Dit mag nooit verloren gaan!

CAROLINE POLET

Houd je handen van de natuur af en sla je handen bij elkaar voor de neushoorn!

LUCAS MOL

Wat we de natuur aan doen, doen wij onszelf aan

SANDY KNIES

Unless someone like you cares a whole awful lot, nothing is going to get better. It’s not. The borax Dr. Seuss

FRANS KUSSE

Liefde is de bron van het leven en de bron van de natuur. De mensheid is slechts een van de vele varieteiten die op aarde rondloopt. Laten we de liefde vieren!

YANNO HOOFT GRAAFLAND

Bescherm en respecteer!

ROBIN VAN BEEK

De grootheid van de mensheid wordt bepaald door hoe wij alle levende dingen om ons heen behandelen.

JAN KEES SCHAKEL

Veilige plekken creëren daar waar wilde dieren voorkomen ...

YVONNE MEIJ

De natuur is zo bijzonder! Zo mooi. Wees voorzichtig!

GIO MEYER

Ondersteuning van alle ecosystemen zal ons helpen om te veranderen in een creatieve en gezonde samenleving en wereld voor de toekomst van onze kinderen.

NOELLE MEIJ

Ik houd van de natuur. Wij hebben de natuur nodig. Wees voorzichtig!

JAAP SCHOLTEN

Het zou, om het zachtjes te zeggen, betreurenswaarig zijn als de neushoorn, en zoveel andere dieren, in ons leven, in mijn leven, zou uitsterven. Dat onvergeeflijke wil ik graag helpen voorkomen. Ik ben nooit te dol geweest op grote prestaties, maar ik geloof dat als (deze) mensen samenwerken het kan slagen.

CECILIA PUSSININ

Als de neushoorn dood gaat, gaat een stuk natuur weg, als de natuur weg is zijn de bomen weg. Dan zijn mensen dood. (8 jaar)

NIINA PUSSININ

De natuur is niet van ons. We zijn een deel van de natuur.

MALU HILVERINK

Something inside so strong.

ANTOINETTE SPRENGER

Niet tijdens onze tijd op aarde!

VICTORIA VAN HEUVELN

Het zou nooit mogen gaan om het uitsterven van een diersoort. Het gaat om de uitbuiting en bedreiging van dit diersoort wat zal leiden tot hun uiteindelijke uitsterven. We moeten dit diersoort redden!

EGIDIO BUNDEL

Met elkaar moeten we ervoor knokken om de aarde beter door te geven dan hoe we haar zelf hebben aangetroffen.

ROSE-ANN LUM CHOU

Ik ben dankbaar om hier te staan tussen deze grootse dieren. Ik voel mij klein!

HEIN DIJKSTERHUIS

Wees één met ....

LYSANNE ZALM

Wij hebben deze planeet gekregen van onze ouders, wij lenen deze planeet van onze kinderen!

XAVIER VAN HALEN

De aarde is niet ons eigendom. We hebben het voorrecht er in voor te komen. Houd van de aarde. Omhels haar. Maak haar niet kapot.

PUCK VAN OEKEL

Als jij de wereld en de natuur kwetst dan kwetsen de wereld en de natuur jou ook.(9 jaar oud)

PATRICK BONIOR

Biodiversiteit is juist het interessante, het prikkelende in het leven!

TIMON RUTTEN

De natuur zit in ons allemaal, laten wij ons er ook naar gedragen!

ANBI STATUS

Stichting Alliance Precious Biospheres, geregistreerd als RSIN 8577.64.445  heeft een ANBI status aangevraagd die we in oktober verwachten. Als Algemeen Nut Beogende Instantie krijgt u als donateur of schenker belastingvoordelen.

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen
  • De Alliance heeft een aanvraag ingediend voor een ANBI status welke zij verwacht medio september.
  • Stichting Alliance Precious Biospheres kent een beloningsbeleid dat luidt dat alle bestuursleden en haar vrijwilligers onbezoldigd zullen zijn. Ook worden er geen onkosten of gemaakte kosten vergoed.

Klik op de link voor het beleidsplan: Beleidsplan Stichting Alliance Precious Biospheres

Natuur als Bondgenoot door Ecoloog Wouter Helmer

09-05-2022

“De aarde draait al 4,5 miljard jaar rondjes om de zon. Als haar leeftijd de lengte van uw arm is,...

Lees verder

Goed nieuws!

09-15-2017

Hoogstwaarschijnlijk heb je je safaripak al uit de mottenballen gehaald, ingesprietst met verse Deet en liep je al warm voor...

Lees verder

color
https://alliancefornature.org/wp-content/themes/carbon/
https://alliancefornature.org/
#c1c1c1
style1
paged
Loading posts...
/home/afnature/domains/alliancefornature.org/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
no
yes
off
Enter your email here
on
off